hover hover hover hover hover Cykl plakatowy "Polski" powstał w związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Odnosi się do zagrożenia wolności.