hover hover hover hover hover hover hover hover Oprawa graficzna „Loki - wizja dźwięku” Piotra Roguckiego.
Artwork for ‘Loki - wizja dzwieku’ by Piotr Rogucki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loki - Wizja Dźwięku - solowy projekt Piotra Roguckiego

"Kółka, kwadraty, brokat. Wojtek Domagalski jest zeszłorocznym absolwentem Wydziału Grafiki warszawskiej ASP, dyplomowy projekt realizował w pracowni prof. Lecha Majewskiego, legendy polskiego plakatu. Plakatową tradycję Domagalski uwspółcześnia i odmienia na różne sposoby. Właśnie realizuje cykl plakatów dla Warszawy, które będą popularyzować nieznane i zapomniane miejsca w stołecznym Śródmieściu.
Projekty Wojtka, w tym również malarskie, działają anegdotą, formalnym skrótem, są mocno minimalistyczne. Domagalski potwierdza, że pewnie nikomu nie przyszłoby do głowy umieszczenie ich na pudełku z płytą, gdyby nie pomysł Piotra Roguckiego, wokalisty zespołu Coma, któremu zależało na wyjątkowym wizualnym opracowaniu jego debiutanckiej płyty „Loki – wizja dźwięku”. Tak powstał projekt oparty na motywie confetti.
Na szarym tle umieszczone zostały niewielkich rozmiarów symbole: kółka, wielokąty, kwadraty, przypominające kolorowy brokat. Ani jednej litery, nawet informacja o tytule płyty pojawia się tylko na naklejce na zewnętrznej folii.(...)
– Okładka ta ma eksperymentalny charakter, co pewnie wynika z osobowości Piotra, który lubi nowe rozwiązania. Pomysł, żeby okładka nie zawierała żadnej typografii, a nazwa płyty widniała jedynie na grzbiecie, może wydawać się bardzo śmiały. Marketingowo to pewnie skok w ciemność. A jednak wytwórnia Mystic zgodziła się na tę koncepcję – tłumaczy Domagalski. Jego okładka również jest bardzo pozytywnie recenzowana w środowisku grafików, a także muzyków.(...)
Poza dwa wymiary okładki wyszły również kolorowe drobinki zaprojektowane przez Wojtka Domagalskiego dla Roguckiego: – Motyw confetti, który wykorzystałem w projekcie, przedostał się też dalej. Rogucki „Loki” podczas koncertów robi confetti show.(...)
A co z okładkowymi projektami na rodzimy rynek grafików? Domagalski odpowiada: – Jestem zadowolony z efektu, uwzględniając moment, w którym znajdujemy się ja i polskie wydawnictwa muzyczne. Początkowo chciałem do „Wizji dźwięku” dodać jeszcze confetti, które wysypywałoby się ze środka płyty. Ale później uznałem, że na projekty „na bogato” przyjdzie jeszcze czas. Zaczynamy skromnie, lecz pracujemy na dobrą jakość."

Anna Theiss

"Pudełko godne Warhola"
SUKCES, wrzesień 2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘Circles, squares, glitter.’ - Wojtek Domagalski graduated from Graphics at Fine Art Academy in Warsaw last year. He completed his final project in Prof. Lech Majewski’s studio – the legend of Polish poster. Domagalski updates tradition to contemporary needs, and he changes it in many different ways. At the moment, he is working on a series of posters for Warsaw. They will bring forward the unknown and forgotten places in the Warsaw City Center. Wojtek’s projects, also his paintings, tend to use an anecdote, a formal short-cut. They are rather minimalistic. As Domagalski says himself no-one would really think of putting them on a CD box; no-one except for Piotr Rogucki (the lead singer of Coma). Rogucki wanted his debut album to have a unique artwork. And so the confetti-based project appeared. Grey background shows small symbols, circles, multi-shapes, squares – they all bring to mind colourful glitter. There is no letter, even the title of the album sits on a sticker glued to the outer foil. (…) The cover has an experimental character, perhaps it is in tune with Piotr’s personality. He likes new solutions. The idea for a cover without any typography, where the album title is placed on the spine, may seem to be rather brave. Marketing-wise, it is a leap into darkness. The Mystic record label accepted that concept – explains Domagalski. His design of the cover received many positive reviews in the graphic design industry. It was liked by musicians too. (…) The colourful bits by Wojtek Domagalski managed to escape from the print-version: Confetti motif, which I used in the project, moved further. During the concerts, Rogucki creates a confetti show (…). And what about further cover designs for home market? Domagalski answers: I am very happy with the effect, considering the moment in which I am and the Polish music publications are. Initially, I wanted real confetti to fall out of the inside the cover. But, later I came to a conclusion that there will be time for ‘rich’ projects. We will start with small projects, but we’re working towards good quality.

Anna Theiss
‘A box good enough for Warhol’
Sukces, September 2011