hover hover hover Identyfikacja wizualnej wystawy "Postęp nie istnieje" Stowarzyszenia Nów Nowe Rzemiosło
dla Łódź Festiwal Design 2020.