hover Plakat był prezentowany w ramach wystawy "Warmia: Rebelia Kultury",
(Galeria Zamek w Reszlu, 25 października - 15 grudnia 2012)

The poster was presented at ‘Warmia Culture Rebellion’,
(Zamek Gallery in Reszla, 25 October-15 December 2012)