hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover Dyplomowy projekt wydawniczy „Polska w plakacie” to cykl popularyzujący miasta i regiony, tematycznie nawiązujący do działań plakatowych z lat 60. Syntetyczna forma wyłania elementy charakterystyczne dla poszczególnych miejsc. Charakterystyczne – ale inne. Każda z prac jest opowieścią o tym, że charakter konkretnych miast jest bardziej złożony niż wynikałoby to z reklamowych folderów. Łódź to nie tylko Piotrkowska, Warszawa jest miła, hoża i książęca…
Projekty wykorzystują nieoczywiste landmarki, podkreślają kontrasty, struktury, płaszczyzny i kierunki… Plakaty są zachętą do podróży. Mogą zaistnieć w przestrzeni ulicy, skweru, witryny stając się tym samym promocją miejsca, w którym są eksponowane.

*Wojtek Domagalski to niuanse malarskiej groteski. Jego pracami są plakaty z różnych miejsc Polski - zaskakujące, intrygujące humorem plastycznym interpretacje konkretnych miast i regionów. Domagalski bawi się formą graficzną i malarską, bawi się pomysłami i lekkością dowcipu. Jego dyplom to nowatorski i indywidualny sposób opowiadania o miejscach geograficznych, bardzo daleki od schematów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Prace te są subtelną interpretacją o wysokim kunszcie graficzno-malarskim. Domagalski znakomicie posługuje się różnymi formami. Oprócz dyplomu z grafiki projektowej wykonał bardzo interesujące aneksy z grafiki warsztatowej oraz malarstwa. Wszystkie te prace, tematycznie korespondujące ze sobą, świadczą o dużych możliwościach artysty.
prof. Lech Majewski

*z katalogu Coming Out – Najlepsze dyplomy 2010