hover plakat dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, magisterskie studia zaoczne: rekrutacja 2015/2016