hover plakat dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, magisterskie studia zaoczne: rekrutacja 2015/2016
a poster for Graphic Department at Fine Arts Academy in Warsaw, a part-time MA programme, enrolment for 2015/2016