hover Na początku 2017 roku zaistniała potrzeba stworzenia jeszcze jednego (trzeciego) plakatu dla Łowicza.
Plakat nie jest zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.