hover Na początku 2017 roku zaistniała potrzeba stworzenia jeszcze jednego (trzeciego) plakatu dla Łowicza.
"Łowicz 2017 - Tribute to Szyszko" nie jest zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At the beginning of 2017, I learnt about the need for one more (3rd) poster for Lowicz.
The "Łowicz 2017 - Tribute to Szyszko" has not been done as part of a scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage.