hover Na początku 2017 roku zaistniała potrzeba stworzenia jeszcze jednego (trzeciego) plakatu dla Łowicza.
Plakat nie jest zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At the beginning of 2017, I learnt about the need for one more (3rd) poster for Lowicz.
The poster has not been done as part of a scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage.