hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover fotoreportaż wystaw solo (wybór): przyjaciele, miejsca, podróże.

photo-reportage from a solo-exhibition (selection): friends, places, journeys.