hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover Propozycje plakatów i pocztówek dla Kalisza to interpretacje konkretnych miejsc, scen i próba uchwycenia wizualności, aury
i poczucia przynależności do historii.
To miejsca, skwery, parki oraz przestrzenie w których liczy się energia miejsca, wpływająca na jego wizerunek i tożsamość.
Swoje zainteresowania kieruję w stronę pokazania lokalnej kultury i natury, różnorodności motywów.
Jednym z założeń cyklu jest również chęć stworzenia pamiątki z Kalisza, która z jednej strony jest odwołaniem do tradycji,
z drugiej odpowiadała by na nowe potrzeby "przemysłu" turystycznego.
"Pozdrowienia z Kalisza" oprócz chęci posiadania dobrej grafiki są kanałem promocji miejsca.
Projekt buduje poczucie identyfikacji z miastem, jego współczesny wizerunek.

"Pozdrowienia z Kalisza", Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6,
wystawa czynna 18.06.2014 - 13.07.2014