hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover
Propozycje plakatów i pocztówek dla Kalisza to interpretacje konkretnych miejsc, scen i próba uchwycenia wizualności, aury
i poczucia przynależności do historii.
To miejsca, skwery, parki oraz przestrzenie w których liczy się energia miejsca, wpływająca na jego wizerunek i tożsamość.
Swoje zainteresowania kieruję w stronę pokazania lokalnej kultury i natury, różnorodności motywów.
Jednym z założeń cyklu jest również chęć stworzenia pamiątki z Kalisza, która z jednej strony jest odwołaniem do tradycji,
z drugiej odpowiadała by na nowe potrzeby "przemysłu" turystycznego.
"Pozdrowienia z Kalisza" oprócz chęci posiadania dobrej grafiki są kanałem promocji miejsca.
Projekt buduje poczucie identyfikacji z miastem, jego współczesny wizerunek.

"Pozdrowienia z Kalisza", Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6,
wystawa czynna 18.06.2014 - 13.07.2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A set of posters and postcards for Kalisz proposes interpretations of specific places and scenes. It is an attempt to capture the visual nature, aura and a feeling of belonging to history.
The set shows places, squares, parks and spaces, where the energy of the place counts. It influences its image and identity.
I direct my interest towards local culture and nature as well as a diversity of motifs.

One of the project’s assumptions is a desire to create a gift from Kalisz, which would refer back to the tradition of the place, but it would also fulfil the needs of tourism. ‘Greetings from Kalisz’ espouses good design, the project is a channel of promotion for the place. It encourages identification with the city and creates its contemporary image.

‘Greetings from Kalisz’, Center of Culture and Art in Kalisz, 6 Lazienna street,
the exhibition is open from 18/06/2014 - 13/07/2014