hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover Antybohaterem cyklu 45 plakatów pt."Set wyborczy 2020" jest kandydat na prezydenta Polski i jego ugrupowanie polityczne. Tematami cyklu plakatowego jest podejmowana i używana w kampanii prezydenckiej propaganda strachu: prawicowe, nacjonalistyczne treści, mowa nienawiści, wykluczenia społeczne, łamanie praw obywatelskich.
Cykl nie jest zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.