hover odrzucony projekt plakatu z wykorzystaniem znaku TVP po rebrandingu dla Telewizji polskiej Spółka Akcyjna.
a rejected poster design for Polish Television; it uses a TVP logo after re-branding