hover hover Antybohaterem plakatowego tryptyku jest telewizja publiczna, która stała się tubą propagandową rządu i ugrupowania politycznego za nim stojącego. PIS wykorzystuje do własnych celów media państwowe, sięga po skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne treści.
W istniejący logotyp TVP wpisałem symbole - emblematy organizacji wprost związanych z najbardziej radykalnymi przejawami ruchów narodowo-faszystowskich."Rembrending" znaku TVP stanowi osobisty sprzeciw wobec obecnej polityki rządu: mowy nienawiści, wykluczeń, łamania praw obywatelskich.