hover Plakat zrealizowany dla Teatru Żeromskiego w Kielcach odnosi się do motywu przewodniego 4. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego: domu. Przedstawia piktogramy wpisane w siatkę drzewa genealogicznego sugerujące przeróżne konotacje, powiązania, relacje, dziedzictwo, pokrewieństwo w obrębie rodziny.