hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover Oprawa graficzna dramatu w 12 scenach "Jan Paweł Śliwa" Piotra Roguckiego. 68 strony, Wydawnictwo Agora, 2015
artwork for drama performance in 12 scenes ‘Jan Pawel Sliwa’ by Piotr Rogucki, 68 pages, Agora Publishing house, 2015