hover (bardzo) małe formy graficzne dla Instytutu Reportażu i Wrzenia Świata/Gałczyńskiego 7, Warszawa.

book-markers: (very) small graphic forms for the Institute of Reportage and The Boiling of the World / Galczynskiego 7, Warsaw