hover hover PROJEKT PLAKATOWY miło/ładnie.
MIŁO, ŁADNIE to pojęcia odnoszące się do rzeczywistości, pewnego rodzaju „marności” która nas otacza, jak również do emocji, które te substytuty wywołują.
Plakaty mówią o jakości emocji, które przeżywamy, zwracają uwagę na zanikającą potrzebę poszukiwania piękna jako wewnętrznej proporcji czy doskonałości.
Nadużywane pojęcia MIŁO i ŁADNIE stanowi o kondycji naszych przeżyć, potrzeb estetycznych, etycznych.
Zalani tym co ładne i miłe zatracamy potrzebę odnalezienia tego co Piękne.
format: 100x70cm

Poster Project NICE/PRETTY
NICE, PRETTY are two notions, which discuss reality seen as a futility surrounding us. The project also discusses emotions, which are evoked by those substitutes. Posters speak about the quality of emotions, which we experience. They direct our attention to a disappearing need of searching for beauty as an internal proportion and perfection. The notions of NICE/PRETTY tend to be overused. This, in turn, tells us about the condition of our experiences – aesthetic and ethical ones. When we are over-flooded with NICE/PRETTY things, we lose a need to discover what truly is beautiful.
size: 100 x 70 cm