hover hover PROJEKT PLAKATOWY miło/ładnie.
MIŁO, ŁADNIE to pojęcia odnoszące się do rzeczywistości, pewnego rodzaju „marności” która nas otacza, jak również do emocji, które te substytuty wywołują.
Plakaty mówią o jakości emocji, które przeżywamy, zwracają uwagę na zanikającą potrzebę poszukiwania piękna jako wewnętrznej proporcji czy doskonałości.
Nadużywane pojęcia MIŁO i ŁADNIE stanowi o kondycji naszych przeżyć, potrzeb estetycznych, etycznych.
Zalani tym co ładne i miłe zatracamy potrzebę odnalezienia tego co Piękne.
format: 100x70cm