POLSKI GADŻET: TĘCZA Z LASTRIKO
Wojtek Domagalski, POLSKI GADŻET: TĘCZA Z LASTRIKO / 2020