Warszawa, ASP W-wa
Wojtek Domagalski, Warszawa, ASP W-wa / 2010