BIAŁOSTOCCYZNA
Wojtek Domagalski, BIAŁOSTOCCYZNA / 2017