Album Kaliskie Edwarda Staweckiego
Wojtek Domagalski, Album Kaliskie Edwarda Staweckiego / 2014