awaria/by Jan Paweł Śliwa
Wojtek Domagalski, awaria/by Jan Paweł Śliwa / 2015