chomik wojtek
Wojtek Domagalski, chomik wojtek / 2007