Nazwa Robocza Studio to Wojciech Domagalski (ur. 1984),
w 2010 roku z wyróżnieniem ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
w 2018 roku, na macierzystej uczelni uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne,
w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.
Tworzy plakaty, ilustracje, identyfikacje i oprawy graficzne publikacji i wydawnictw.

W 2016 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
jest laureatem licznych nagród w konkursach graficznych, w tym:
- Nagrody Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
w Warszawie (2016),
- Nagrody na 9 i 8 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (2015, 2012),
- Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na V Międzynarodowym Konkursie Rysunku (2012),
- wyróżnienia w kategorii Plakat Autorski na X Międzynarodowym Biennale Grafiki Projektowej AGRAFA (2012).
Otrzymał I Nagrodę Ireny i Adama Gawlikowskich (2010), stypendium artystyczne m.st. Warszawy (2011), Grand Prix Roku 2009 Prezydenta m.st. Warszawy, jest finalistą Nagrody Artystycznej Hestii (2010).
Miał 15 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad 100 wystawach grupowych na całym świecie
(m.in. w Niemczech, Włoszech, Chinach, Japonii, Słowenii, Rosji, USA, Izraelu, Francji).

Doświadczeniem wielu dziedzin: blenduje formy graficzne i malarskie, czyniąc z grafiki projektowej, grafikę artystyczną.
Plakatową tradycję uwspółcześnia i odmienia na różne sposoby, ciągle marzy i wierzy w plakat idei.
Wojciech jest zapalonym malarzem, mieszka i pracuje w Warszawie.

Nazwa Robocza Studio pozdrawia*