Nazwa Robocza Studio to Wojciech Domagalski (ur. 1984), grafik, malarz, projektant graficzny, wykładowca akademicki. Tworzy plakaty, ilustracje, identyfikacje i oprawy graficzne publikacji i wydawnictw. W 2010 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a w 2018 roku uzyskał tam stopień doktora sztuki. Autor wystaw indywidualnych, uczestnik prezentacji zbiorowych (m.in. w Niemczech, Włoszech, Chinach, Japonii, Słowenii, Rosji, USA, Izraelu, Francji), projektów artystycznych, laureat nagród
w kraju i za granicą (m.in. na 26. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach w 2015 i 2012 r., wrocławskim 5. Międzynarodowym Konkursie Rysunku w 2012 r.,
10. Międzynarodowym Biennale Grafiki Projektowej AGRAFA w 2012 r., Nagrody Ireny i Adama Gawlikowskich w 2010 r., finalista Nagrody Artystycznej Hestii 2010, Grand Prix Miasta Stołecznego Warszawy w Konkursie Grafika Warszawska w 2009 r.), stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016), Miasta Stołecznego Warszawy (2011). Mieszka i pracuje w Warszawie.

The working title studio is Wojciech Domagalski (1984) – a printmaker, a painter, a graphic designer and
a lecturer. Domagalski creates posters, illustrations, visual identifications and publication designs. Domagalski graduated from Fine Art Academy in Warsaw with a distinction in Graphics. In 2018, the artist was awarded PhD in Fine Arts. Domagalski is an author of various solo exhibitions. He participated in many different group exhibitions (in Germany, Italy, China, Japan, Slovenia, Russia, USA, Israel, France). He is an author of many art projects. Domagalski received many awards in Poland and abroad. To name a few: 26th International Poster Biennale in Warsaw; Triennale of Polish Graphics in Katowice in 2015 and 2012; Wroclaw 5th International Drawing Competition in 2012; 10th International Graphic Design Biennale AGRAFA in 2012; Irena and Adam Gawlikowski Award in 2010. Domagalski is a finalist of Hestia Art Award in 2010, he also won Grand Prix of The Capital City Warsaw in Warsaw Graphics Competition 2009; he received a scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage (2016); The Capital City Warsaw (2011). He lives and works
in Warsaw.

The working title studio sends greetings.*

Nazwa Robocza Studio pozdrawia*